Polityka Cookies

CGT Burnus / garazsok24.hu

I. Ki az Ügyfél Adatkezelője?

 

CGT BURNUS S.C. G.BURNUS, T.BURNUS

JANOWICE 155

34-623 JANOWICE

Polska (Lengyelország)

REGON: 120428498
NIP: PL7372086705

info@garazsok24.hu

 

II. A személyi adatok védelme

 

 1. garazsok24.hu alapvető kötelezettségének tekinti a személyes adatok védelméhez fűződő jog maradéktalan biztosítását működése körében, -, ezért minden rendelkezésünkre álló eszközzel és minden lehetséges módon  arra törekszünk, hogy az Ön adatait az EU 2016/679 rendeletének (GDPR) való legteljesebb megfeleléssel, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályokkal összhangban kezeljük.
 2. A Webportálon Ön által megadott, vagy általunk Önről a Webportál használata alatt összegyűjtött valamennyi személyes adatot Rendszergazdaként dolgozzuk fel a GDPR előírásai szerint.
 3. A személyes adatok védelméről szóló aktuális jogszabályok követelményei szerint technikai eszközöket alkalmazunk az elektronikus úton, tehát a Webportálunk keretében küldött személyes adatok illetéktelen személyek általi megszerzésének és módosításának megelőzése érdekében.
 4. Az Adatkezelő különös figyelmet fordít az érintettek érdekeinek védelmére, és különösen biztosítja, hogy az általa összegyűjtött adatok:

– kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzék,

– gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon,

– az adatkezelési célok szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek, és a szükségesre korlátozódjanak,

– tárolásuk olyan formában történjen, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé,

– kezelését oly módon végezzék, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 1. Az Adatkezelő által az aktuális tevékenységét támogató eszközök, amelyeket például a Google Ügyfél Személyes Adatai biztosítanak, átadhatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országnak, különösen az Egyesült Államoknak, vagy más országnak, ahol az Adatkezelővel együttműködő szervezet a Személyes Adatok feldolgozásának eszközeit az Adatkezelővel együttműködve tartja fenn.
 2. A Személyes Adatok megfelelő biztonságáról az Adatkezelő az Európai Bizottság döntése alapján elfogadott szabvány-adatvédelmi záradékok és az adatok átadására vonatkozó, a GDPR követelményeinek megfelelő szerződések alkalmazásával gondoskodik.

 

III. Milyen jogalapon használunk fel az Ügyféllel kapcsolatos információkat?

 

 1. Az adatkezelés jogalapja elsősorban a szerződés teljesítéséhez fűződő érdek, amely szerződésben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele szükséges [GDPR 6 (1) bekezdés b) pontja].
 2. Más (egyéb) célokra az Ügyfél Személyes Adatait a következők alapján lehet kezelni:
 3. a) önkéntes, kifejezett hozzájárulások – például sorsoláson részt vevő személyek, kapcsolattartási formákat használó személyek esetében [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont];
 4. b) az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges pl., ha az adó- vagy könyvelési szabályozás alapján az ügyvezető teljesíti a megkötött értékesítési szerződéseket [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont];
 5. c) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, így különösen a követelések meghatározása, érvényesítése vagy védelme, valamint a piaci és a statisztikai elemzések elvégzése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont].
 6. A Vásárló adatainak feldolgozása a Megrendelés teljesítésének és kiszolgálásának idejéig, illetve a követelések elévüléséig vagy lejártáig történik.

 

IV. Az Ön személyes adatokkal kapcsolatos jogai

 

 1. Feldolgozzuk az Ön adatait, ebből kifolyólag:
 2. a) Ön jogosult betekinteni a személyi adataiba,
 3. b) helyesbítheti az adatokat,
 4. c) követelheti a saját személyes adatainak törlését, ha azt a GDPR megengedi,
 5. d) joga van a feldolgozás korlátozására GDPR által meghatározott terjedelemben.
 6. Amennyiben megadja nekünk a személyes adatait, vagy mi magunk gyűjtjük az össze, Ön élhet az ellenkezéshez való jogával.
 7. Amennyiben úgy gondolja, hogy az Ön személyes adatait a jogszabályoknak nem megfelelően dolgozzuk fel, akkor panasszal fordulhat a felügyeleti szervhez. Magyarországon ez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, mely az alábbi címen elérhető: https://www.naih.hu/.

 

V. Cookies

 

Mik azok a „sütik” ?

 1. A süti-fájlok számítógépes adatok, különösen a felhasználói végberendezésben tárolt szöveges fájlok, amelyeket weboldalakon használnak. Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó eszközének azonosítását és a weboldal testre szabását. A sütik általában tartalmazzák a weboldal nevét, ahonnan származnak, a végberendezésen való tárolási idejüket és egy egyedi számot.
 2. A sütik a HTTP protokollban találhatók, amelyet az internetkiszolgáló és a böngésző közötti kommunikációra használnak. Ez a következőkből áll: az értékek és élettartam nevét meghatározó kulcs, amely után a böngészőnek el kell távolítania a sütit. Funkcióik többnyire a böngésző beállításaihoz igazodnak. A sütiket arra használják, hogy a webes tartalmat a felhasználói igényekhez igazítsák, és használhatóbbá, személyre szabottabbá tegyék a webhelyek tartalmát.

 

A cookie fájlok típusai ?

 1. Kétféle típusú süti-fájl létezik – „session” és „permanent”. Ezek közül az első olyan ideiglenes fájl, amely a felhasználó eszközén marad, amíg ki nem jelentkezik a webhelyről, vagy le nem tiltja a szoftvert (web-böngésző). A „permanens” fájlok a felhasználó eszközén maradnak a süti-fájlok paramétereiben meghatározott ideig, vagy amíg a felhasználó manuálisan nem törli őket. A weboldal üzemeltető partnerei – különösen a weboldal felhasználói – által használt süti-fájlokra ezek saját adatvédelmi irányelvei vonatkoznak.

 

A cookie fájlok törlése ?

 1. Konfigurálhatja az internetes böngészőjét úgy, hogy az megakadályozza a cookie fájlok eltárolását az Ön számítógépén, telefonján, vagy táblagépén.
 2. A cookie fájlokat a mi általunk történ elmentés után kitörölheti. Ennek érdekében felhasználhatja az internetes böngésző megfelelő funkcióit, az ezt a célt szolgáló programokat, vagy az Ön operációs rendszerének keretében elérhető megfelelő eszközöket.
 3. A legnépszerűbb internetes böngészők a „támogatás és segítség“ részben tájékoztatnak a cookie fájlok törlésének módjáról.

 

Az internetes böngésző beállításának kihatása a webportál használatára ?

 1. Az Ön internetes böngészője beállításának olyan változtatása, mely meglehetetleníti, vagy korlátozza a cookie fájlok eltárolását, korlátozhatja a webportál fukcióit. Hasonló következményeket válthat ki a cookie fájlok kitörlése a szolgáltatás igénybe vétele alatt. Ez azt jelenti, hogy bizonyos szolgáltatásaink a cookie fájlok nél nélkül nem lesznek elérhetők.

 

Külső cookie fájlok

 1. Az Ön számítógépére, telefonjára, vagy táblagépére telepített cookie fájlok egyéb szolgáltatótól is származhatnak.
 2. Használjuk az alábbi szolgáltatásokat:

Google Analytics, szállítója a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA); a webportál forgalmának elemzésére. Annak alapján statisztikákat kapunk, melyek mutatják, hogy használja Ön és az egyéb felhasználók a webportált.

 

Minden harmadik féltől származó cookie:

Google Analytics – Forgalomelemzés

Google Ads – Marketing

Facebook Pixel – Marketing

______________________________________________________________________________________________________________________________

Általános Szerződési Feltételek
CGT Burnus

Home


I. SZOLGÁLTATÓ ADATAI
CGT BURNUS S.C. G.BURNUS, T.BURNUS

JANOWICE 155

34-623 JANOWICE

Polska (Lengyelország)

REGON: 120428498
NIP: PL7372086705

info@garazsok24.hu

 

II. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az PROFI GARAGE (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a https://garazsok24.co.hu/
  weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely https://garazsok24.co.hu/  weboldalon keresztül történik.
 2. A jelen Szabályzat elfogadása önkéntes, de Fiók létrehozásához és / vagy megrendelés leadásához szükséges.
 3. Eladó biztosítja Ügyfeleinek az adatbeviteli hibákból, vagy félrekattintási okokból bekövetkező hibák kijavításának lehetőségét oly módon, hogy a böngésző „vissza” gombjának megnyomásával a szövegbevitel korábbi állapotára tér vissza. Ezen felül a rendelés összesítésekor az Ügyfél áttekintheti és megváltoztathatja a bevitt adatokat, értékeket.
 4. A Webáruház használata megköveteli, hogy az Ügyfél által használt végberendezések és IT rendszer megfeleljen a Műszaki Követelményeknek.
 5. A Feltételek módosításai a változásról szóló értesítés benyújtásának napjától számított 14 napos időszak lejárta után lépnek hatályba. Azon Ügyfelek esetében, akik szolgáltatási szerződést kötöttek, jogukban áll a Szolgáltatási Szerződést a Feltételek módosításáról szóló értesítéstől számított 14 napon belül felmondani. A Feltételek módosítása nem érinti az Ügyfél és az Eladó által a Feltételek módosítását megelőzően kötött Adásvételi Szerződéseket.’

 

III. MEGRENDELÉSra

 

 1. Az árak magyar forintban értendők. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett
  feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már
  tartalmazza. Az ár tartalmazza a szállítást, az összeszerelést és a 2 éves garanciát
  minden fémgarázsra.
 2. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató
  fenntartja azzal. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül
  nem befolyásolja.
 3. Az Eladó arra törekszik, hogy biztosítsa az összes Termék elérhetőségét és az
  Adásvételi Szerződés teljesítését. Abban az esetben, ha a teljesítés lehetetlenné
  válik, és a jogszabályok által meghatározott egyéb helyzetekben, a Polgári
  Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései (különös tekintettel annak, a szerződés
  teljesítésének lehetetlenülésére vonatkozó 6:179. – 6:182. §§ rendelkezései)
  irányadóak.
 4. https://garazsok24.co.hu/ weboldalon keresztül az Ügyfél/Vásárló elektronikus
  úton Megrendelést adhat le oly módon, hogy a kiválasztott Termék(ek)et a Kosárba
  helyezi, egyúttal megadja a Megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és
  számlázási adatokat, valamint kiválasztja a fizetési és az átvételi módot. A
  Termék(ek) Kosárba helyezése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését.
 5. Az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadását követően a Megrendelés gombra kattintva
  véglegesítheti a Megrendelést (ajánlat).
 6. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél/Vásárló kijelenti, hogy az általa
  megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul,
  hogy azokat az Eladó Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje,
  különösen, hogy szükség esetén, az Eladó felvegye a kapcsolatot vele a megadott
  elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével az
  Ügyfél vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét
  kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Eladó
  megtagadhatja.
 7. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató
  késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül
  visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél
  által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és
  szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt
  termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási
  költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag
  tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.
 8. E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat
  elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és az
  Ügyfél között.
 9. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó
  visszaigazoló e-mailt.
 10. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a
  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.
 11. A megrendelt termék feladásának pillanatáig módosítani vagy törölni lehet a
  megrendelést. E célból fel kell venni a kapcsolatot a bolt Ügyfélszolgálatával emailben, telefonon, vagy a weblapon elérhető kapcsolati formanyomtatványon
  keresztül.

 

IV. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

 1. Abban az esetben, ha a szállítási módról a vevő külön kérése alapján állapodnak meg, a vevő viseli az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos kockázatot és további költségeket.
 2. Ha az adásvételi szerződés értelmében az eladó köteles az árut a vevő által a
  megrendelésben meghatározott helyre szállítani, a vevő köteles az árut a szállításkor átvenni.
 3. A CGT Burnus vállalja, hogy legalább 24 órával a szállítás/összeszerelés előtt
  tájékoztatja az ügyfelet az áru szállításának és összeszerelésének időpontjáról. Abban az esetben, ha a vevő részéről felmerült okokból az árut ismételten vagy a
  megrendelésben megadottaktól eltérő módon kell leszállítani, a vevő köteles megfizetni az áruk ismételt szállításával kapcsolatos költségeket, illetve a más szállítási móddal kapcsolatos költségeket. Az áruk ismételt szállításával kapcsolatos költségek különösen az áruk megállapodás szerinti leszállítási helyére történő szállításának költségeit, és ezzel egyidejűleg az Eladó azon alkalmazottainak bérkompenzációját értik, akik az áruk meghiúsított leszállítását végezték.
 4. A Vevő köteles az Eladót az áru megrendelésekor tájékoztatni minden olyan
  körülményről, amely befolyásolhatja a leszállított áru összeszerelését.
 5. Az áru átvételekor a vevő köteles ellenőrizni, hogy az áru megsérült-e a szállítás során, és a szállítás során nyilvánvalóan keletkezett károk azonnal panaszt jelentenek-e az árut szállító munkatársainknál. A szállítás során felmerült károkra vagy a leszállított áruk nyilvánvaló hibáira vonatkozó későbbi igények az általánosan kötelező erejű jogszabályok szerint késedelmesnek minősíthetők.
 6. A vevő úgy szerzi meg az áru tulajdonjogát, hogy teljes mértékben kifizeti a vételárat és átveszi az árut, és e két pillanat közül az utolsó dönt.
 7. A Termékek feletti tulajdonjog a Termék átvételekor száll át a Vásárlóra, amennyiben a Vásárló Termék vételárát hiánytalanul megfizette.
 8. Az Ügyfél a Szolgáltató által biztosított fizetési módokról illetve átvételi lehetőségekről az átvételi és fizetési módok oldalon tájékozódhat.
 9. Általános körülmények között a kifizetés a megrendelés időpontjában történik. A
  következő fizetési módokat fogadjuk el:
  a) Banki átutalás
  b) Utánvétel: A futárnál készpénzzel,
 10. Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus számlát állít ki az Ügyfél által megadott email címére. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki.

 

V. ELÁLLÁS JOG

 

 1. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak a fogyasztó és a vállalkozás közötti
  szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben (a
  továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak alapján a termék átvételétől számított 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni az alábbiakban rögzítettek szerint.
 2. A távollévők közötti szerződéstől való elállási jog az alábbi megállapodásokkal
  kapcsolatban nem illeti meg a fogyasztót: (olyan nem előre gyártott termék
  esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére
  állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó
  személyére szabtak;
 3. A határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó a határidő lejárta előtt
  elküldi a nyilatkozatát az Eladónak.
 4. A fogyasztó felhasználhatja az elállásra rendszeresített sablont, de ez nem kötelező.
 5. A fogyasztó elállási joga a Termék fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napján kezdődik. A fogyasztó elállási
  jogát gyakorolhatja már a megrendelés és a kiszállítás közötti időszakban is.
 6. A távollévők közötti megállapodástól történő elállás esetén a megállapodást úgy kell tekinteni, hogy az létre sem jött.
 7. Az eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől
  számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként
  megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült
  költségeket is (azonban ha a fogyasztó kifejezetten a Webáruházban elérhető
  legkevésbé költséges fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a
  vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket).
 8. Az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési
  móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Az Eladó mindaddig visszatarthatja a visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg az Eladót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.
 9. A fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől
  számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a
  vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.
 10. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének
  megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő
  értékcsökkenésért felel. Eladó fenntartja magának a jogot, hogy az esetlegesen a
  működés megállapításához szükséges használatot meghaladó értékcsökkenés
  mértékét meghatározza. Fogyasztó joga ettől függetlenül fennáll arra vonatkozóan, hogy az értékcsökkentés mértéke kapcsán polgári peres eljárást kezdeményezzen.
 11. A fogyasztó a Termék visszaküldésének csak a közvetlen költségét viseli.

VI. KELLÉKSZAVATOSSÁG / JÓTÁLLÁS

 1. Ha az értékesített Termékkel összefüggésben hibás teljesítés történik, az Eladó az Ügyféllel szemben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, különösen a 6:159- 6:167. §§ (kellékszavatosság) és a 6:175-6:176. §§ (jogszavatosság) szerint felel.
 1. Az Eladó a szavatosság alapján felelősséggel tartozik, ha a Terméknek az Ügyfél részére történő kézbesítésétől számított két éven belül kellékhibája keletkezik. A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt, fogyasztóval kötött szerződés esetén 2 év alatt évül el. A gyártót termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított 2 évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A vásárlást követő 1 éven belül a Polgári Törvénykönyv alapján az Eladó ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a termék hibája gyártási eredetű.
 2. Az Eladó a Terméket köteles hibától mentesen átadni az Ügyfélnek.
 3. Ha a kifogás a Termékre vonatkozik, a Terméket is tanácsos mellékelni a kifogáshoz, hogy az Eladó megvizsgálhassa azt.
 4. Ha az eladott Termék hibás, az Ügyfél –a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott fenntartásokkal és elvekkel összhangban – jogosult:
  a) kijavítást vagy kicserélést igényelni, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az az eladónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva –
 5. A reklamációt először jelezni kell a bolt ügyfélszolgálatának az https://garazsok24.co.hu/ elérhető formanyomtatvány segítségével.
 6. Az Ügyfélnek a kifogásban javasolt feltüntetnie az alábbi információkat: (1) a panasz tárgyát érintő információk és körülmények, különösen a hiba előfordulásának jellege és időpontja; (2) határozott kérelem arra, hogy az Eladó gondoskodjon arról, hogy a Termék megfeleljen az Adásvételi Szerződésnek, az Ügyfél Árcsökkentést kér, vagy el kíván állni az Adásvételi Szerződéstől; és (3) azÜgyfél kapcsolattartási adatai – ez megkönnyíti és felgyorsítja a kifogás kezelésétaz Eladó részéről.

VII. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

 1. A panaszok felülvizsgálata és a kártérítési követelések érvényesítése bíróságon kívüli módjainak alkalmazása önkéntes alapon történik. Az Üzemeltető nyilatkozatát a fogyasztói vitás kérdések megoldásának ügyében folytatott eljárásban való részvétel elfogadására vagy elutasítására vonatkozóan az Üzemeltető papíron vagy más tartós adathordozón teszi meg, amennyiben a Fogyasztó által benyújtott minőségi kifogás következtében a vitás kérdés nem oldódott meg
 2. Fogyasztónak minősülő Felhasználó – ha önálló foglalkozásán és gazdasági
  tevékenységi körén kívül eső célok érdekében jár el a Weboldal szolgáltatásainak
  igénybevétele során – a területi gazdasági kamarák mellett működő független, a
  fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy kérelme szerinti békéltető testülethez fordulhat, melyek hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a Társaság közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése, és e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.
 3. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló,évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a
  továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online
  vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online
  adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára, az alábbi platformon:
  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase.
 4. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal
  fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz
  elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A
  hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a
  http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el.
 5. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok
  alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos
  fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást
  kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető
  testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
  Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
  Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
  E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
  Központi telefonszám: +36 1 488 2131
  Fax: +36 1 488 2186
 6. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti
  érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
  rendelkezései szerint.

 

VIII. SZEMÉLYES ADATVÉDELEM

 

 1. Az Ügyfél személyes adatainak az Eladó az adatkezelője.
 2. A személyes adatok nyilvánosságra hozatala önkéntes, de a Számla létrehozásához, a meghatározott elektronikus szolgáltatások igénybevételéhez, Adásvételi Szerződés megkötéséhez nélkülözhetetlen.
 3. Az Eladó megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz a kezelt
  személyes adatok védelmére.
 4. Minderről részletes információk találhatók a Webáruházban elérhető
  „Adatvedelem

 

IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

 1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy
  a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül
  elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak:
  bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt
  valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését,
  szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
 2. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban
  azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért,
  teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 3. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja,
  hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
 4. Az Eladó által kötött szerződések magyar nyelven köttetnek.
 5. Az e Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok
  rendelkezései az irányadóak.
  03.01.2022 r